Tvůj život je jako kniha a každý den vznikne jedna nová stránka tvého příběhu, který si sám píšeš. Nemůžeš ovlivnit její úvod. Rozhoduješ však o tom, o čem pojednává.

Ovlivňuješ, zda se děj podobá spíše dobrodružnému románu, hororu nebo komedii. Každým svým rozhodnutím a chováním v nejrůznějších situacích, zapisuješ větu za větou. Máš v rukách své životní dílo. Rozhoduješ o tom, zda do své knihy necháš psát jiné lidi a zda Tvůj příběh doplňují nebo přepisují podle svého.

Splňuje Tvá kniha Tvé představy? Pokud ne, udělej změnu. Važ si každé stránky, kterou máš k dispozici!

Víš, co je zvláštní? Někteří lidé se ke své knize chovají hrozně. Jen tak ji pohodí někam do rohu nebo ven na chodník. Nechávají ji tam ležet a dlouhá léta snášet horké letní slunce, déšť i krutý mráz. Pak chodí a nadávají, že je poničená a nehezká.

Nenech svou knihu válet venku. Jestli tam doteď byla, vezmi ji do rukou a přitiskni ke svému srdci. Tam ta kniha patří…

Ty jsi tou knihou. Ty jsi tím příběhem. Přijmi už konečně všechno, co jsi prožil/a. Tvůj příběh si zaslouží být milován stejně jako Ty. Proč? Protože jste jeden celek. Odpusť si všechno, co sis doteď provedl/a. Upřímně a od srdce. Neexistuje žádné – oni mi provedli. Je jen – já jsem dovolil/a. Odpusť si a nech to odejít. Pak už na nic nečekej. Zamysli se nad tím, jak má dál Tvůj příběh vypadat a udělej kroky potřebné proto, abys ho mohl/a začít žít.

Není třeba měnit celý děj během několika vět. Dej si čas a vytvářej ho pozvolna. Dej si záměr a důvěřuj mu. Každý jeden řádek má velký vliv na to, jak se cítíš – teď a tady.

Pusť se do toho… já tu budu, tiše tě sledovat, připravená Tě podpořit v každém okamžiku, kdy mě budeš potřebovat.